Teemme putkien korjaamista pinnoittamalla ne TKR-pinnoitteella. Putkia pinnoitetaan yksityisistä asunnoista, julkisista kiinteistöistä ja laitoksista, sekä teollisuuslaitoksista ja yrityksistä. Toimimme Etelä-Suomen alueella.

Yleisimmin pinnoitettavia putkia ovat

Pinnoittamalla korjataan vahingoittuneita putkia tai pyritään ehkäisemään putkien kulumisesta johtuvia ongelmia. Joskus korjaustyötä joudutaan tekemään uudisrakentamisen yhteydessä tehtyjen työvirheiden takia.

Vältä turhia työvaiheita ja kustannuksia

TKR-pinnoitus korjaa putken saumattomasti, eikä ympärillä olevia rakenteita tarvitse purkaa. Työvaiheet vähenevät ja kustannuksia säästetään merkittävästi, kun ylimääräisiä purkutöitä ja uudelleenrakentamista ei tarvitse tehdä. Myös kiinteistön käyttöön liittyvä haitta jää näin mahdollisimman pieneksi.

Työn valmistuttua toimitamme selkeän, kuvallisen raportin asiakkaan haluamalla kielellä, sekä linkin kaikkeen kohteesta kertyneeseen kuva- ja videomateriaaliin.

TKR-putkipinnoite

TKR-putkiremontissa valamme vanhan putken sisään uuden saumattoman muovisen putken. TKR on kotimainen, luonnonöljypohjainen tuote. TKR-tuotteilla tehty putken sisäpinta on korroosion, kulumisen ja syöpymisen kestävä. Putkistosta tulee näin elastinen ja antistaattinen. Pinnoitetut
putket vaimentavat ääntä, kestävät värähtelyä ja tärinää.

Putken pinnoitusmenetelmän etuja

  • itsekantava – putken sisään muodostuva pinta on itsekantava ja luja, joten vaikka alkuperäinen putki olisi ohentunut tai vaurioitunut, pitää putki muotonsa
  • myrkytön – testattu useiden elintarvikkeiden yhteydessä
  • saumaton – saumat ovat aina riskitekijä, mutta pinnoitusmenetelmällä putkista ja
    liitoskohdista saadaan saumattomia

Laadukas putkiremontti

Laatu on meille itsestäänselvyys. Laadunvarmistusjärjestelmä perustuu Suomen
Standardisoimisliiton julkaisemaan SFS-ISO 9002 standardiin. Housepipe on TKR Marketing Oy:n
kouluttama ja valtuuttama asennusliike, jolla on jo vankka kokemus sadoista eri kohteista.
Kuvaamme kaikki kohteemme putkien sisältä ja dokumentoimme työmme teille, jotta voit olla
varma työmme laadusta. Toimimme TKR Putkisaneerausmenetelmäsertifikaatin VTT-C-8552-12
mukaisesti.