Pinnoitukset Teollisuuteen
ja ahtaisiin paikkoihin

Nykypäivän teollisuudessa erikoistuneiden pinnoitusratkaisujen tarve on suurempaa kuin koskaan. Teollisuuslaitokset, joille usein ovat ominaisia suuret koneet, laitteet ja rakenteet, kohtaavat ainutlaatuisia haasteita. Oikeanlaisten pinnoitteiden valinta ja levitys voivat vaikuttaa merkittävästi tilan suorituskykyyn, pitkäikäisyyteen ja kustannustehokkuuteen.

Teollisuuden lisäksi kapeat tilat, kuten putkistot, kanavat ja ahtaat tilat, asettavat myös omat haasteensa. Tällaisiin ympäristöihin pinnoitteiden levittäminen ei ole helpoin homma, ja se edellyttää suurta tarkkuutta.

Housepipe toteuttaa vaativimmatkin pinnoitustyöt teollisuuteen sekä ahtaisiin paikkoihin. Käytämme pinnoituksissamme kotimaista TKR-pinnoitetta, joka on täysin myrkytön. Pinnoitteen myrkyttömyydestä huolimatta se antaa erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan, estää korroosiota tehokkaasti, sekä kestää korkeitakin lämpötiloja, ja näin ollen suojaa pinnoitettavaa pintaa.

Mitä teollisuuden ja ahtaiden paikkojen pinnoituksessa tulee ottaa huomioon?

Sekä teollisuuden että ahtaiden paikkojen pinnoittamisessa on asioita, jotka pitää ottaa tarkasti huomioon, jotta pinnoitus suoritetaan parhaalla mahdollisella tavalla:

Tasaisen pinnoitepeiton levityksen varmistaminen on tärkeää, jotta saadaan haluttu kattava korroosio- ja kulumissuoja kohteelle. Varsinkin teollisuudessa on tiettyjä vaativissa olosuhteissa olevia kohteita (esim. korkeassa lämpötilassa), joille tasaisen pinnoitepeiton levittäminen on erityisen kriittistä. Näitä ovat esimerkiksi koneet, putkistot, ja varastosäiliöt. 

Pinnoitteet voivat tehdä teollisuuden laitteista helpommin puhdistettavia ja ylläpidettäviä. Tämä puolestaan vähentää huoltotöiden tarvetta ja lyhentää seisokkiaikoja, mikä parantaa tuotantoprosessien tehokkuutta ja taloudellisuutta. Helppohuoltoiset pinnoitteet voivat myös pidentää laitteiden käyttöikää. 

Kapeisiin tiloihin pinnoitteiden laitossa täytyy kuitenkin olla tarkka siinä, että ne eivät saa haitata tulevia tarkastuksia tai huoltoja. Kapeisiin tiloihin tulisi päästä jatkossakin ongelmitta. 

Aina pitää kuitenkin muistaa, että jokainen teollisuusalue ja kapea tila on erilainen. Pinnoitusasiantuntijoidemme on räätälöitävä ratkaisuja näiden tilojen erityisiin mittoihin ja olosuhteisiin sopiviksi, jotta saadaan halutut tulokset.

Erityisenä vahvuutenamme on ammattitaitoinen työtekniikka ja -menetelmät, joiden avulla pääsemme erityisen ahtaisiin ja vaikeasti tavoitettaviin tiloihin, ja saamme tarvittavan työn suoritettua työn vaikeudesta huolimatta meille ominaisella korkealla laadulla.

Ammattitaitoiset pinnoitusratkaisut kohteeseen kuin kohteeseen

Teollisuun ja ahtaiden tilojen pinnoittaminen on olennaisen tärkeää rakenteiden suojaamiseksi, laitteiden käyttöiän pidentämiseksi, ja toiminnan tehokkuuden ylläpitämiseksi. Oli kyse sitten laajoista teollisuuskoneista tai monimutkaisista ahtaista tiloista, oikeisiin pinnoitteisiin ja asiantuntemukseen investoiminen voi johtaa parempaan suorituskykyyn, pienempiin ylläpitokustannuksiin sekä parempaan turvallisuuteen.