Lattia­kaivon tiivistä­minen

Teemme viemärien ja lattiakaivojen tiivistämistä Etelä-Suomen alueella. Lattiakaivojen liitoskohdat ja lattiakaivojen korokerenkaat tiivistetään TKR-pinnoitteella. Menetelmä toimii luotettavasti niin suurissa kuin pienissä kohteissa. Asiakkaitamme ovat niin suuret julkiset kiinteistöt ja teollisuuslaitokset, kuin omakotitalot ja taloyhtiöt. Pääasiassa toimimme Etelä-Suomen alueella.

Lattiakaivon korokerenkaan tiivistys

Housepipe toteuttaa korokerenkaiden pinnoitukset kotimaisella luonnonöljypohjaisella TKR-pinnoitteella. VTT-sertifioidulla menetelmällä pystytään tarvittaessa toteuttamaan koko tilan vesieristys täysin saumattomasti, aina katosta katuviemäriin asti!

Menetelmä on hajuton, meluton ja myrkytön, eikä rakenteiden avaamista tarvita! Tämän vuoksi se onkin kasvattanut suosiotaan sairaaloissa, hoitokodeissa, kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa. Pinnoituksella pystytään tukkimaan vuodot korokerenkaan välistä, ja lattiakaivosta saadaan saumaton. Mikäli tilanteeseen päästään puuttumaan riittävän ajoissa, ei kosteusvauriota ole välttämättä päässyt syntymään.

Menetelmä sopii märkätilojen lisäksi myös sadevesikaivoille, tuuletusputkille, ja jopa autotallin kaivon pinnoitukseen. TKR-viemärisaneerausmenetelmän etuna on myös remontin valmistuminen huomattavasti piikkausta ja uutta lattiavalua nopeammin. Lattiakaivo korokerenkaineen hoituu jopa päivässä!

Nopea ja edullinen

Perinteinen korjaustoimenpide tällaisessa tilanteessa on ollut piikata lattia auki, ja vaihtaa koko lattiakaivo. Tällöin on kuitenkin ongelmana vesieristeen sekä mahdollisen lattialämmityksen rikkoutuminen – työn hinnasta ja asukkaille aiheutuneesta haitasta puhumattakaan.

Sertifioitu viemärisaneeraus

Käytämme viemärisaneerauksissa sertifioitua saneerausjärjestelmää VTT-C-8552-12, ja teemme työt kotimaisella luonnonöljypohjaisella materiaalilla, hajuttomasti ja myrkyttömästi. Olemme sitoutuneet vuosittaisiin auditointeihin sekä laatukäsikirjan noudattamiseen. Osalla työntekijöistämme on myös VTT:n myöntämä viemärisaneeraajan henkilösertifikaatti.

Mistä lattiakaivojen ongelmat syntyvät

Mikäli korokerengas on asennettu huolimattomasti tai virheellisesti, jää kaivon ja renkaan väliin rako. Tästä raosta vesi pääsee vesieristeen ulkopuolelle, yleensä lattian betonivaluun. Aikaisemmin luotettiin siihen, ettei pieni määrä vettä betonissa haittaa, ja vanhemmat korokerenkaat onkin asennettu ajan hengen mukaisesti. Koska lattiassa kuitenkin on vesieriste, ei kosteus pääse haihtumaan vaan jää muhimaan
rakenteisiin aiheuttaen kosteusvaurion.

Ensimmäinen askel vesivahingon ehkäisemisessä on huolehtia lattiakaivon puhtaudesta. Mikäli kaivo tukkeutuu hiuksista tai muista roskista, nousee veden pinta esimerkiksi suihkun aikana helposti korokerenkaan yläpuolelle. Tällöin vesi pääsee raosta rakenteisiin ja saattaa alkaa valua alakertaan, vaikkei edes tulvisi kaivosta lattialle asti.

Katosta asuntoon valuva yläkerran naapurin pesuvesi ei ole varmasti kenellekään mieluisa yllätys, eikä omakotiasujakaan ilahdu pesutilan vesivahingosta. Nämä ovat lisäksi sellaisia vaurioita, joita vakuutus ei yleensä korvaa, sillä ne ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa.