Teemme vanhojen viemäreiden kunnostuksia ennen niiden liittämistä kunnalliseen paineviemäriverkkoon.

Vaikka kunnallinen viemäröinti olisikin kunnossa, voivat verkkoon liitettävän talon päässä olevat viemäriputket olla kuluneita ja riskialttiita. Kun vanhan talon viemärijärjestelmä yhdistetään kunnalliseen paineviemäriin, olisi näiden kunto hyvä arvioida kuvaamalla ja tehdä tarpeen mukainen viemäreiden kunnostus pinnoittamalla.

Teemme viemäreiden kuvausta ja kunnostusta Etelä-Suomen alueella.

Viemärin kuvaaminen

Viemärikuvaus kuuluu tehdä niin, että viemäri on ensin puhdistettu ja kuvauksessa käytetään ensiluokkaista kalustoa. Jos viemäriä ei ole pesty, tai kuvaamisessa käytetään heikkolaatuista kameraa, voidaan viemärin kunnosta tehdä virhetulkintoja.

Viemärikuvaus kuuluu tehdä niin, että viemäri on ensin puhdistettu ja kuvauksessa käytetään ensiluokkaista kalustoa. Jos viemäriä ei ole pesty, tai kuvaamisessa käytetään heikkolaatuista kameraa, voidaan viemärin
kunnosta tehdä virhetulkintoja.

Viemäriremontti pinnoittamalla

Käytämme viemäriremonteissa TKR-pinnoitusmenetelmää. Pinnoitusmenetelmän ansiosta varsinaisia rakenteita ei tarvitse avata, eikä rikkoa. Remontista ei tule purkujätettä, eikä rakenteiden purkamisesta leviä haitallisia aineita. Huoneisto voi olla asukkaiden käytössä koko remontin ajan. Työvaiheiden pois jääminen alentaa myös kustannuksia. Usein koko työ on ohi alle viikossa ja kustannussäästö on merkittävä perinteisiin putkisaneerausmenetelmiin verrattuna.

Muita pinnoitusmenetelmän etuja

  • itsekantava – viemärin sisään muodostuva pinta on itsekantava ja luja, joten vaikka alkuperäinen
  • viemäri olisi ohentunut tai vaurioitunut, pitää viemäri muotonsa
  • myrkytön – testattu jopa useiden elintarvikkeiden yhteydessä
  • ohuempi – sukitukseen verrattuna viemärin tilavuus ei pienen yhtä paljon ja viemärin toiminta on
    lähempänä alkuperäistä
  • saumaton – saumat ovat aina riskitekijä, mutta pinnoitusmenetelmällä viemäristä ja sen
    liitoskohdista saadaan saumaton koko matkalta

Voit lukea TKR-viemäriremontista lisää täältä.